Author's posts

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, ortak basın açıklamasıyla koronavirüs salgını sürecinde yapılacak 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin programı paylaştı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun okuduğu ortak basın metni: İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs bu sene Covid-19 koşullarında kutlanacak. Tarihte ilk kez 1 Mayıs’ta dünya işçi sınıfı büyük kitleler halinde kentlerin merkezi meydanlarında buluşamayacak. Ancak bu koşullara rağmen Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun ilan ettiği insan onuruna yaraşır bir iş, gelir ve …

Continue reading

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li kadınlardan açıklama: Kadına yönelik şiddete son

#Kadına Yönelik Şiddete Son Covid 19 Pandemisi, olağandışı bir durum ve bu olağandışı sürecin ölümcül sonuçları artarak devam ederken, tüm dünyada kadınlar bu süreçte daha çok şiddete maruz kalmakta, kadına yönelik psikolojik, cinsel, fiziksel şiddet ile çocuk istismarı artmaktadır. Salgın sürecinde “evde olmak” bir sağlık tedbirinin zorunlu hali iken kadınlar kendilerine şiddet uygulayan erkeklerle bir …

Continue reading

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Yasa teklifi adaletsizdir, infazda ayrımcılığa hayır!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: İnfazda ayrımcılığa hayır! “2/2762 Esas Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, kamuoyunda bilinen adı ile “infaz yasası” üzerine TBMM Genel Kurulunda görüşmeler sürüyor. Covid-19 virüs salgınına ilişkin bir tedbir olarak gündeme getirilen bu yasa teklifi adaletsizdir ve gerçek bir tedbir olmaktan bütünüyle uzaktır. Ülkemizde …

Continue reading

1 Mayısa Doğru

Covid-19 Virüsünün dünyadaki tüm insanları etkilediği ve yeni yaşam biçimleri ürettiği koşularda, 1 Mayıs yaklaşıyor. Ülkemizde işçi sınıfı ve tüm emekçiler fabrikalarda, işyerlerinde, tarlalarda üretmeye devam ediyorlar. Tekeci burjuvazinin temsilcisi, egemen sınıflar 65 yaş üstü ve 20 yaşa kadar olan insanlara sokağa çıkma yasağı koydu. Ancak bu yasaklama 20 yaş grubundaki işçiler, emekçiler ve tarım …

Continue reading

Covıd-19 salgınına karşı alınması gereken önlemlere ilişkin DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması

Covıd-19 salgınına karşı alınması gereken önlemlere ilişkin DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması Ülkemizi ve bütün dünyayı tehdit eden Covid-19 salgınına karşı etkin bir mücadele için alınan önlemlere ek olarak çalışma hayatına ilişkin aşağıdaki tedbirlerin de hayata geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışma hayatında alınacak bu tedbirler hem salgının yayılmasını engellemek hem de …

Continue reading

Yaşamın kaynağı toplum sağlığıdır,halkın talepleri yaşamsaldır. Halkın talepleri gerçekleştirilmelidir.

Tüm dünyada küresel salgın halini alan ve ülkemizde varlığı 11 Marttan bu yana görülmeye başlanan Koronavirüs (Covid-19) salgını karşısında siyasi iktidar yetersiz kalmış, salgına karşı acil önlemler alınmamıştır. Siyasi iktidarın açıklamalarında çalışanların hakları, kadınlar ve yoksullarla ile ilgili bir önlem bulunmuyor. Fabrikalarda, işletmelerde ve işyerlerinde işçiler, emekçiler toplu olarak çalışmaya devam etmektedir. Fabrika ve işletmeler …

Continue reading

Newroz piroz be/Nevruz kutlu olsun!

Newroz geldi. Bu gün, doğadaki tüm canlıların hareketliliğinin ivme kazandığı, kışın soğukları geride bıraktığı, doğanın uyanışının, yeniden canlanışının, baharın muştulandığı, gündüz ile gecenin eşitlendiği gün.. Newroz geldi, ezilen halkların zalim DEHAK’ın kimliğinde ezenlere karşı siyasi ve sosyal mücadelelerini yükselttikleri simge gün.. MÖ 612’de, Mezopotamya’da Asur’lu Dehak isimli zalim bir hükümdar vardı. Dehak bir kayanın başında …

Continue reading

İzmir TABİP Odası, İzmir Barosu, KESK İzmir Şubeleri, DİSK Ege Bölge Temsilciliği ve TMMOB İzmir İl Koordinasyon kurulu ‘Salgına karşı acil eylem planı çağrısı’ yaptı.

İzmir TABİP Odası, İzmir Barosu, KESK İzmir Şubeleri, DİSK Ege Bölge Temsilciliği ve TMMOB İzmir İl Koordinasyon kurulu açıklama yaptı, siyasi iktidara 11 maddelik acil eylem planı çağrısında bulundu. Açıklama şöyle, “Artık bir kitle imha silahı gibi işlev gören koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Dünya genelinde farklı ülkelerde yaşananlara baktığımızda konunun belirsizliğini koruduğunu …

Continue reading

Hak ve dayanışma örgütleri cezaevlerinde koronovirüs salgını ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını istedi

Korona Virüs Salgını ve Cezaevleri ile ilgili İHD İzmir Şubesi’nde açıklama yapıldı. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İzmir Şubesi, Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi, Ege-Tuhayder,Türkiye İnsan Hakları Vakfı İzmir Temsilciliği, İnsan Hakları Gündemi Derneği,İmece-Der,Hak İnsiyatifi temsilcileri katıldı. Hak ve dayanışma örgütleri adına açıklamayı İHD İzmir Şube Başkanı Zafer İncin okudu. “31 …

Continue reading

Ölüm orucundaki Mustafa Koçak’a işkence iddiası..İşkence insanlık suçudur. Bağımsız hekimler muayene etmelidir.

İHD İzmir Şubesi’nde, Şakran Kapalı Cezaevinde kalan Mustafa Koçak’ın ölüm orucunun 254.gününde yaşadığı insanlık dışı uygulamalarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Açıklamaya İHD İzmir Şubesi, TİHV İzmir Temsilciliği, İnsan Hakları Gündemi Derneği ile İmece Dostluk Dayanışma Derneği temsilcileri destek verdi. Basına yapılan bilgilendirmeyi Av.Nergiz Tuba Aslan yaptı. Bilgilendirme Mustafa Kocak’ın vekaletli avukatı Ezgi Çağlar’ın videoyla kayıt altına …

Continue reading