Author's posts

Sandığa oy kullanmaya çağrı

İŞÇİLER, EMEKÇİLER İşçilerin, emekçilerin uzun sürelerle, güvenli, insanca çalışma koşullarından uzak ömürlerini tükettiği, sendika seçmenin işten atılma nedeni olduğu, yasal olarak alınan grev kararların bir yıl içerisinde %70 inin yasaklandığı; Soma ve Bartın örneklerinde olduğu gibi katliam gibi iş cinayetlerinin yaşandığı, önlem alınmadığı, gerçek sorumluların gizlendiği ; emekliğin “hayal” olduğu; yaygın olan kayıt dışı çalışmanın …

Continue reading

İZMİR EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ: GELECEĞİMİZ İÇİN…AYDINLIK İÇİN.. KÖTÜLÜKLE MÜCADELE İÇİN SANDIK SEFERBERLİĞİNE ÇAĞRI .SANDIĞA HAYATINA GELECEĞİNE SAHİP ÇIK.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri “Sandığa git, geleceğine sahip çık” pankartı arkasında toplanarak, basın açıklaması yaptı. Açıklama sırasında “faşizme karşı omuz omuza”, “gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Yılgınlık yok direniş var”, “Karanlığa teslim olmayacağız” sloganları atıldı. Yeşil Sol Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın …

Continue reading

KESK İzmir Şubeler Platformu; tek adam rejimini, 14 Mayıs da tarihin karanlık sayfalarına gönderme gibi bir görevimiz var.

Karşıyaka ilçesinde Çarşı girişinde, KHK’li eğitim emekçileri 253. hafta basın açıklaması ve oturma eylemini gerçekleştirdi. İzmir Emek ve Demokrasi güçleri ve Yeşil Sol Parti 1. ve 2. bölge adayları da eyleme katıldı ve katılımcıları selamladı. KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Yürütmesi Adına BTS İzmir Şube Başkanı Erdal Akyol açıklamayı yaptı. Açıklama şöyle, “15 Temmuz darbe …

Continue reading

İzmir Emek ve Demokrasi güçleri; “Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm İçin Denizlerin Mücadelesinde Birleşelim”

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde “Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için Denizlerin yolunda birleşelim” pankartı açılarak Denizler anıldı. Denizlerin ışığıyla faşizme, sermayeye ve tek adam diktatörlüğüne karşı özgür ve demokratik bir ülke için mücadele çağrısı yapıldı. Katılımcılar, “Yusuf Hüseyin Deniz sürüyor sürecek mücadelemiz”, “Faşizme ölüm halka hürriyet”, “Emperyalistler, işbirlikçiler …

Continue reading

Aydınlık yarınlar için haydi 1mayıs’a

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bileşenlerinden oluşan İzmir 1 Mayıs Tertip Komitesi ve İzmir Emek Demokrasi Güçleri Konak Kemeraltı girişinde “AYDINLIK YARINLAR İÇİN HAYDİ 1 MAYISA” pankartı açarak, 1 Mayıs çağrısı için …

Continue reading

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri çok sayıda hukukçu, gazeteci ve siyasetçinin 21 kentte gözaltına alınmasını protesto etti..

Diyarbakır Merkezli İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı 21 kentte yapılan ev baskınlarında, aralarında çok sayıda hukukçu, gazeteci ve politikacının da bulunduğu 200’ün üstünde kişinin gözaltına alınmasına ülke sathında tepkiler gün boyunca devam etti. Çok sayıda kişinin gözaltına alınması açıklamalarla protesto edildi. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri gözaltılara ilgili Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde Mahmut Esat Bozkurt Caddesi …

Continue reading

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu; Hukuksuzluğun yıldönümünde Gezi Direnişi’ne ve Gezi Davası tutsağı arkadaşlarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK)’nın çağrısıyla İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Gezi Parkı davasında haklarında 18’er yıl hapis cezası verilen Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay’ın tutukluluğunun birinci yılında İzmir Mimarlar Odası önünde toplanarak, “Gezi tutukluları serbest bırakılsın- GeziOnurumuzdur” pankartı açarak Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne kadar yürüyüş yaptı ve basın açıklaması …

Continue reading

Yaşasın 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü!

1 Mayıs Geliyor.. Fabrikalarda, atölyelerde, işyerlerinde, tarlalarda, okullarda hayatı yeniden üretenler; güneşin her doğuşunda yeni bir güne umutla bakanlar 1 Mayıs geliyor.. Kapitalizmin sömürü baskı ve zulmünü yaşayanlar, düşük ücretle uzun sürelerle sosyal güvencesiz çalışanlar, açlıktan yoksulluktan ve sendikal örgütsüzlükten kurtulmak için güçlerini birleştiren işçiler, emekçiler; faşizme ve sermayeye boyun eğmeyen gezi tutsakları, adaletsiz hukuksuz …

Continue reading

İzmir Kadın Platformu, faşist-gerici kadın politikalarına karşı sokağa çıktı..

İzmir Kadın Platformu Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde “Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz” pankartı açarak, iktidarın faşist-gerici kadın politikalarına karşı sokağa çıktı. Kadınlar “Yaşasın kadın dayanismasi”, “Gözaltılar, tutuklamalar, baskilar bizi yıldıramaz” “Jin jiyan azadi”, “Kadın yaşam özgürluk” sloganlarını attı. Basın açıklamasını KESK Şubeler Platformu’ndan Gülsev Sağıroğlu okudu. Açıklama şöyle; “BASINA VE KAMUOYUNA! 21.yüzyılın kadın yüzyılı olduğu …

Continue reading

Ege Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edilen ve altı yıl sonra İdare Mahkemesi kararıyla ihraçları iptal edilen akademisyenler 247.oturma eyleminde açıklama yaptı.

Karşıyaka çarşı girişinde KHK’li kamu emekçileri 247.hafta da oturma eylemini yaptı. Bu haftaki oturma eyleminde haksız, hukuksuz olarak “Barış Akademisyenleri Bildirisi” olarak bilinen ortak metni imzaladıkları için ihraç edilen ve Ankara 21. İdare Mahkemesi’nce ihraçları altı yıl aradan sonra iptal edilen akademisyenler adına açıklama yapıldı. Açıklamayı göreve iade edilen akademisyen Nermin Biter okudu. Barış Akademisyenleri …

Continue reading