Çevre örgütleri ve yurttaşlar ; Türkiye Avrupa’nın,  Aliağa Türkiye’nin çöplüğü değildir.  Başka bir Türkiye, başka bir Aliağa yoktur. Çevremizden, ormanlarımızdan,  Tarım alanlarımızdan  ve kıyılarımızdan kirli ellerinizi çekin.

“Aliağa dünyanın çöplüğü değildir” sloganıyla  Alçep,  EGEÇEP  , zehir saçan  Brezilya Nae Sao Paulo Uçak Gemisinin  gelmesini ve sökülmesini istemediklerini haykırmak için,  Aliağa  Demokrasi Meydanında, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle,  basın açıklaması düzenlediler.   Açıklamaya  Foçep, Yeni Foça Forumu, İzçep, İzmir Yaşam Alanları, Salihli Çevre Derneği, Aliağa Forum,  Konak Kent Konseyi, Karşıyaka Kent Konseyi Çalışma Grubu,  İzmir Tabip Odası,  İzmir Barosu, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, Doğanın Çocukları, Halkların Demokratik Kongresi, Öğrenci Kollektifi, İmece Dostluk ,  duyarlı yurttaşlar  ve  HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni  katıldı.

Açıklamada “Aliağa dünyanın çöplüğü değildir” ,  “Asbest solumak istemiyoruz”, “Aliağa asbest çöplüğü değildir” sloganları atıldı.

Katılımcı olan HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni  söz alarak; “Dört bir yanda sermaye iktidarının yarattığı sömürü düzenine karşı mücadele ettiklerini” ve “ekoloji mücadelesinin de bu anlamda kıymetli olduğunu” belirtti, “Doğamıza yaşam alanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sizin şirketlerinizin de talan düzeninin de sonunu getireceğiz” dedi.

ALÇEP  ve Egecep  adına açıklamayı Özgül Çağlar okudu.

Açıklama Şöyle;

“1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve insan Konferansı’nda 5 Haziran tarihinin Dünya Çevre Günü olması oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

Sanayi devrimi ile başlayan daha fazla kar hırsı, 21. yüzyılda dağ çevre katliamları ile son hızla devam etmektedir. duamız kirlilik özümseme kapasitesini açmış, ekolojik denge geri dönüşü zor, neredeyse imkansız bir şekilde  yıpratılmıştır. bu durum Aliağa’da canlı hayatını tehdit eder boyuta ulaşmış, doğamız Can çekişmeye başlamıştır Bu çevre, bu hayat hepimizindir

2012 yılında TMMOB İzmir İl koordinasyon kurulu raporuna göre Alihan’ın artık bir çivi çakılmayan dahi tahammül yokken, etrafımız ekolojik katliamlarla doludur. Taşocakları rafineriler, ağır benim Demir Çelik sanayi, enerji dönüşüm Tesisleri, gemi söküm Tesisleri ile Aliağa’ya kıyılıyor; çevremiz karlı yatırım alanı olarak görülüyor. tarım alanları, doğal kaynaklar, ormanlar, hazine arazileri, kıyılar, yeraltı ve yerüstü su kaynakları  kirletilerek, çevrenin yok edilmesi  yönünde aliağa’nın geleceği karartılmak  isteniyor.

Bizler yaşamı seviyoruz, zehir solumak istemiyoruz ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir Aliağa bırakmak istiyoruz. Bu ülke bizim, Aliağa bizim, bu yaşam bizimdir. Fakat yeni bir kirlilik ile karşı karşıyayız.” Nae Sao Paulo”  adında, 32.800 ton  ağırlığında bir uçak gemisi Aliağa’ya getirilmek üzere. IHM  envanter raporu hazırlanmadan satın alındı.  51 yaşındaki Bu gemi, Fransa’da birçok savaşa katılıyor, nükleer denemeler de kullanılıyor.Nae SAo Paulo’nun  kardeş gemisi olan, 760 ton asbest; 635 asbest ve çeşitli kirleticilerle temaslı madde barındıran Clamenceau’nun  da  yıllar önce Hindistan’da sökülmek istendiği,  Çevre aktivistlerinin  Fransa’da ciddi tepkiler göstermeleri üzerine İngiltere’de kapalı havuz sistemlerinde döküldüğü  biliniyor.  Bu nedenleSao Paulo,  Türk şirketi tarafından satın alındı ve önümüzdeki günlerde İzmir Aliağa’ya giriş yapması bekleniyor. Bu gemide birçoğu 1. derece kanser listesinde bulunan madeni yağ, ağır metal, poliklorürler, zehirli gazlar, radyasyon, bifeniller, organotinler  yani bizleri, yani canlı sağlığını ölümcül derecede de etkileyecek Tonlarca malzeme var.   Bunun anlamı açık,  zehir soluyacağız,  sağlığımız, hayatımız hiçe  sayılacaktır.İşte bunu kabul etmemiz  asla mümkün değildir. Yeter artık diyoruz. Sesimize ses olun. Havama suyuma toprağıma Dokunma!

 Dünya Sağlık Örgütü tarafından insan sağlığına, doğaya son derece zarar veren ve bu nedenle pek çok ülke tarafından kullanımı yasaklanan asbestli araçların söküm işlemi gelişmiş kapitalist ülkelerde yapılmıyor. Onlar ekolojik yaşama, vatandaşlarının sağlığına değer veriyor. Peki biz, neden vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayıyoruz. Oysa gelişmiş ve demokratik bir ülkenin en büyük zenginliği vatandaşlarının sağlığı değil midir?

Ülkemiz bugüne kadar 30 uluslararası sözleşme, 29 Bildirge, 15  ikili anlaşmaya  imza koydu. Tehlikeli atıkların sınırlar ötesi  taşınmasını  yasaklayan “ Basel Sözleşmesi”, tehlikeli atıkların ihracatını yasaklayan “ İzmir Protokolü ( Barselona Sözleşmesi)” “ ciddi çevresel bozulmaya neden olan veya insan sağlığına zararlı olduğu tespit edilen  maddenin diğer devletlere taşınmasını önleyen “ Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesi” ,”Herkes, Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.”  diyen ve bizi koruyacak olan Anayasamız (Madde 56)  var ama uygulama yok.  Sözde vaat değil,  özde koruma istiyoruz.

Şu sorularınızın yanıtını istiyoruz

-Sao Paulo  gemisini Asud’un  denetimine açacak mısınız?

-Nae Sao Paulo  Gemisinin, Gas free raporu  alınmışmıdır?

– Aliağa  Gemi Söküm tesislerinde  şimdiye kadar kaç gemi söküm işi yapılmıştır?

-Nae Sao Paulo Gemisinin, Deretizasyon İstisna Belgesi var mıdır?

–  sökülecek olanNae SAo Paulo Gemisi  ile  ilgili atık ve tehlikeli atık kapsamında değerlendirilen maddelerin bertarafı  için neler yapılmıştır?

– TMMOB  İzmir İl koordinasyon Kurulu  2012 tarihli raporunda “ Aliağa’ya bir çivi bile  çakıl maması gerekir.”  kararına rağmen bu geminin tarla getirilmesine göz yummak,  burada yaşayan halkı gözden çıkardığınız anlamına mı gelmektedir?

 Bu ilk değil. Ancak biz istersek son olabilir.

Aliağalılar  olarak taleplerimiz açık ve nettir; ismi geçen geminin  Aliağa’ya gelmesini kesinlikle istemiyoruz.

Burada çalışan emekçi sınıfının  ölümle yüz yüze,   açlıkla tehdit edilerek, iş güvenlik kurallarına uyulmadan çalıştırılmasını istemiyoruz.

Şu unutulmamalıdır: Türkiye Avrupa’nın,  Aliağa Türkiye’nin çöplüğü değildir.  Başka bir Türkiye, başka bir Aliağa yoktur. çocuklarımıza yaşanabilir bir kent ülke bırakmak bizlerin tarihsel ve  insani sorumluluğudur,  Vicdan borcumuzdur.

Çevremizden, ormanlarımızdan,  Tarım alanlarımızdan  ve kıyılarımızdan kirli ellerinizi çekin.

Saygılarımızla

Alçep-Egeçep”


Bir cevap yazın

Your email address will not be published.