Mayıs 2021 archive

İşçiler, emekçiler, üreticiler demokrasi ve emeğin iktidar mücadelesini büyütmeli

İşbirlikçi tekelci kapitalist düzen derin bir ekonomik kriz yaşıyor. Krizin yanı sıra da salgın üretiyor.  Covid-19 ve mutasyonları  kokuşmuş  düzende  artıyor.  Emperyalizm dünyayı kirletti.  Tekelci burjuvazi, dünyada ve ülkemizin  her yanında yaşama, doğaya düşman projeler uyguluyor.  Ekonomik  Kriz ve  pandemi,   sermaye ile  işçi sınıfı ve emekçiler arasındaki çelişkiyi derinleştirdi.  Egemen sınıfların  ve partilerinin  iç çelişkileri …

Continue reading

İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz İzmir Kampanya Grubu 5. nöbetini gerçekleştirdi. Ben Fatma Altınmakas’ın-Ez Fatma  Altinmeqes’ın cinayet öyküsü Kürtçe olarak da okundu

İzmir Kampanya Grubu “İstanbul Sözleşmesinden Vaz geçmiyoruz” talebiyle  5. nöbet eylemini Alsancak Türkan Saylan Kültür merkezi önünde gerçekleştirdi. Saat 18.00 de başlayan nöbet eyleminde kampanya grubu adına yapılan konuşmalarda, şiddet kullanan erkeğin devlet mekanizmalarınca korunduğu, cezasız kaldığı, bunun kadın cinayetlerinin devamına yol açtığı belirtildi. Beşinci nöbet olan etkinlikte , Fatma Altınmakas’ın cinayet öyküsüne yer verildi. …

Continue reading

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri; İfade özgürlüğü, temel hak ve özgürlükler yasaklanamaz.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Yürütme Kurulu  (DİSK,  KESK, TMMOB, İzmir Tabip Odası ve İzmir Barosu)  İzmir Valiliği’nin temel hak ve özgürlükleri yasaklama kararına karşı İzmir Barosu konferans salonunda açıklama yaptı. Açıklama şöyle “İzmir Valiliği tarafından 26 Mayıs tarihinde il sınırları içinde tüm toplantı ve gösteriler bir kez daha yasaklanmıştır. Açıklamada valilik ve kaymakamlıklar tarafından …

Continue reading

İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz İzmir Kampanya Grubu 4. nöbetini gerçekleştirdi.

İzmir Kampanya Grubu “İstanbul Sözleşmesinden Vaz geçmiyoruz” talebiyle  nöbet eylemini Alsancak Türkan Saylan Kültür merkezi önünde gerçekleştirdi. Saat 18.30 da başlayan nöbet eyleminde kampanya grubu adına yapılan konuşmalarda erkek egemen sistem içinde şiddet kullanan erkeğin devlet mekanizmalarınca korunduğu, cezasız kaldığı, bunun kadın cinayetlerinin devamına yol açtığı belirtildi. Her gün en az bir kadının, bazen birkaç …

Continue reading

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri; İsrail ile bütün siyasi, askeri ve ticari ilişkiler kesilsin!

İsrail’in Filistin’de  yerleşim bölgelerine  saldırganlığının bombalarla devam ettiği çocukların, kadınların, yaşlıların ve erkeklerin  yaşamlarını yitirdiği katliamların ivmesinin her geçen gün arttığı  günlerde,  İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri  İsrail Siyonizmini , destekçisi ve  işbirlikçisi ABD emperyalizmini  lanetlemek için sokağa çıktı.  HDP  Milletvekili  Musa Piroğlu’da  eyleme katıldı. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan   kitleyi  polis abluka altına …

Continue reading

Soma’da yitirdiğimiz 301 maden işçisinin katili kapitalizm, özelleştirme ve taşeronlaştırmadır.

Katil ABD Ortadoğu’dan Defol! Katil Siyonist İsrail Filistin’den Defol!

İsrail Siyonizmi, ABD emperyalizminden aldığı destekle okulların, hastanelerin de bulunduğu  sivil yerleşim alanlarını bombalıyor. Filistinli çocuklar, kadınlar,  siviller katlediliyor, yaşam alanları yıkılıyor. ABD ve İsrail yayılmacılığı Ortadoğu’ya kan, gözyaşı ve zulümden başka bir şey getirmedi. Onların tek isteği Ortadoğu halklarının topraklarına ve enerji kaynaklarına, petrolüne el koymak ve mazlum Filistin halkını yerleşim alanlarından ve kutsal …

Continue reading

Tüm annelerimizin gününü kutluyor ellerinden öpüyoruz

8 Mayıs Faşizme, Emperyalizme ve Savaşa Karşı Mücadele Günü

8  Mayıs, Faşizmin Yenildiği Gün 8 Mayıs 1945 Faşist  Almanya’nın  yenildiğini dünyaya ilan ettiği gündü. Kan içici faşizm  milyonlarca insanın katliamından sorumlu olarak, Kızıl ordu ve müttefiklerine diz çökmüş ve yenildiğini kabul etmiş ve kayıtsız şartsız teslim olmuştu. Sosyalist Sovyetler Birliğinin  oğullarının ve kızlarının Stalin’in Baş Komutanlığında dişe diş mücadele ile Stalingrad önlerindeki  kahraman direnişi, …

Continue reading

Yaşasın Bağımsız Demokratik Türkiye