Çocuk istismarının affı olmaz olmamalıdır! Yasa teklifi Meclis gündemine alınmamalıdır!

Son günlerde çocuğun cinsel istismarı suçu konusunda, “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi” hazırlandığı ve önümüzdeki hafta meclis gündemine getirileceği söylenmektedir. Getirilmesi düşünülen yasal düzenleme, erken yaşta evlilik yapmış, bu nedenle eşlerinin cezaevinde olduğunu belirten kişilerin aile bütünlüğünün bozulduğu gerekçesi ile savunulmakta ve gündemleştirilmektedir.

İktidar partisinden bazı vekillerin bu içerikte bir metinle muhalefet partileriyle görüştüğü, TV programlarıyla bu atağa zemin hazırlandığı anlaşılmaktadır.

Bu yasa teklifi çocukların, kendilerinden 15 yaş büyük istismarcı erkekle evlenmesi halinde erkeğe cezasızlık öngörmektedir. (Yeni çıkarılan infaz yasasında bu konuda cezasızlık maddesi yer almamıştı.) Bu yasa önerisi yasalaşırsa yaşanacak olan şudur; 13 yaşını henüz doldurmuş kız çocuğuna nitelikli cinsel istismarda bulunan 28 yaşında bir adam, eğer kız çocuğu şikayetçi olmazsa ve fail çocuk ile sonrasında evlenmiş olursa infazın ertelenmesi sebebi ile cezaevinden çıkabilecektir.( Bu durumda kız çocuğunun ailesinin görmesi muhtemel baskı, tehdit vb. uygulamaları yazının içeriği dışında tutuyoruz.)

Halen yürürlükte olan Medeni Kanunun 124. Maddesinde erkek ve kadının evlilik yaşı 17 yaşın bitimi olarak kabul etmiştir. Konuyla ilgili olarak ta TCK Madde 103/2 göre çocukların cinsel eylemlerle ilgili olarak rıza yaşı 15 yaşın doldurulması olarak belirtilmiştir.

Yapılması düşünülen yeni düzenleme gerek yürürlükte olan yasal mevzuata gerekse de T.C Devletinin bugüne dek onayladığı, imzaladığı uluslararası sözleşmelere aykırıdır.

18 Yaşa kadar cinsiyeti ne olursa olsun uluslararası sözleşmelerde çocuktur ve tüm yasalar çocuğun korunmasını, yararını gözetmelidir. (Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları sözleşmesi 1. ve 3. Maddesi ile 32., 34; Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi -İstanbul Sözleşmesi-; Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 14. Maddesi) .

18 yaş öncesi evliliğin fiziksel ve ruhsal olarak insan gelişimine uygun olmadığı bilimsel olarak kabul edilmiştir. Erken yaşlarda kişiler, özgür ve bağımsız irade oluşturabilecek erginlikte değildir; hormonların inip çıkıp salındığı, bedensel, ruhsal, zihinsel olgunluğa erişilmediği düşünülür.

Metinde evlilik için önerilen kız çocuğunun14 yaşına girmiş olması, yani 13 yaştır. O yaşta bir çocuğun bilinçli, akıllı bir şekilde evliliğe “evet” demesi ruhsal olarak, kişilik oluşumu evresi ve gelişimi açısından ne kadar doğru, ne kadar mümkündür, o yaşta bir çocuğu bilinçli kabul etmek cinsel ilişkide rızayı 13 yaşa indirmek ne demektir? Bu açıkça bir çocuk istismarıdır, çocuğu evliliğe zorlamaktır..

Kadına yönelik şiddetin, erken yaşlarda yapılan evliliklerde yoğun yaşandığını biliyoruz, görüyoruz. Sosyolojik olarak dinci gericiliğin örf ve adetlerinin yaygın olduğu toplumlarda çocuk yaşta evlendirilen kadınların yaşam boyunca evlilikleri boyunlarında ağır bir kölelik halkası olarak taşıdıklarını da biliyor ve tanık oluyoruz. 2020 Yılında kadına boyun eğdirmeyi korku yaratarak, şiddet yoluyla uygulayan bir toplumda örf ve adetlerin evrensel normların, altına imza atılan sözleşme hükümlerinin önüne geçirilmesine izin veremeyiz, vermemeliyiz.

Bırakın 13 yaşını, 15 yaşında bile istismar (tecavüz) edilen sonra da tecavüzcüsü ile evlendirilen bir çocuk, zorunlu olarak gebe kaldığı çocuğu doğurmak ve o bebekle büyümek durumunda bırakılacaktır. Kendi isteği dışında bir birleşmeden doğacak bir bebekle büyümek zorunda kalan çocuklar her ilişkide tecavüz anını yaşayacak ve kendini “cinsel köle-tutsak” gibi hissedecekler.

Çocuk yaşta bir kız çocuğunu istismar eden o, tecavüz ettiği çocukla evlenecek olursa bu yasa ile hapis yatmayacak, yatıyorsa salıverilecek, böylelikle de kız çocuklarının tecavüzü, istismarı cesaretlendirilecektir. Aynı zamanda aile eşitlik, saygı ve saygı temelinde birlik değil tecavüzcü erkeği kurtaran kurum olacaktır.

İstismar edilen kız çocuklarının evliliklerine izin verilecek olursa bu, çocukların aileleri tarafından, hukuk tarafından, devler kurumlarınca korunamıyor olduklarına;

Ailelerin ekonomik zorlukları, toplumsal baskı, erkek tarafından gelen tehdit..vb nedenlerle bu evlenmeye izin verdiklerine;

Çocukların, uluslar arası sözleşmelerle kabul gören evrensel ilke ve sözleşme maddelerinden yararlanamadıklarını, korunmadıklarını;

Erken evlendirilen kız çocuklarının eğitim-öğretim hakkından yoksun bırakıldıklarını kabul etmiş olacağız.

Meclise bu yasa gelirse ve onay verilirse bu suça onay verenlerin de ortak olacakları bizce açıktır.

YASA TEKLİFİ MECLİS GÜNDEMİNE ALINMAMALIDIR!
BU YASAYA İZİN VERİLEMEZ!
İZİN VEREN DE SESSİZ KALAN DA BU SUÇA ORTAK OLACAKTIR!

İmece-Dostluk Dayanışma Derneği

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.