Newroz piroz be/Nevruz kutlu olsun!

Newroz geldi. Bu gün, doğadaki tüm canlıların hareketliliğinin ivme kazandığı, kışın soğukları geride bıraktığı, doğanın uyanışının, yeniden canlanışının, baharın muştulandığı, gündüz ile gecenin eşitlendiği gün.. Newroz geldi, ezilen halkların zalim DEHAK’ın kimliğinde ezenlere karşı siyasi ve sosyal mücadelelerini yükselttikleri simge gün..

MÖ 612’de, Mezopotamya’da Asur’lu Dehak isimli zalim bir hükümdar vardı. Dehak bir kayanın başında çok sağlam yapılmış bir kalede oturuyordu. Dehak hayvanlar ve yılanlar beslerdi. Halkın çocuklarının beyinlerini yediği gibi, hayvanlarına da yedirirdi. Halkına her gün yenmek üzere çocuklarının beyinlerini kalesine getirilmesini emretmişti. Halk, her gün kralın kalesine hazırlanmış insan beyni götürürdü. Gün geldi, halk çocuklarının beyniyle kralı beslemek istemedi, çocuklarını götürerek krala kurban etmedi.. Dehak askerlerine, emrini aksatmış olan halkı toplayıp kalesine getirmelerini emretti. Halk askerler tarafından toplanıp kaleye götürüldü. Kalede halktan birçoğu çocuklarını koruduğu ve sakladığı için öldürüldü. Vahşete, zora, baskıya, sömürüye karşı her dönem halklar kendi kahramanını çıkarır. Demirci Kawa dağlarda toplanan, ne yapacağını düşünen öfkeli köylülere, birlik olup kralın zulmüne son verilmesi gerektiğini anlattı. Kawa’nın bu önerisi üzerine krala karşı mücadele için yemin ettiler. Kawa’nın önderliğinde birleştiler ve zaferi kazandılar.

Günümüzün Dehakları ezilen ulusların ve halkların, ülkelerini işgal eden, bombalayan, milyonlarca insan kadın-çocuk-yaşlı-genç demeden katleden, yer altı ve yer üstü kaynaklarını, petrolü, doğal gazı ele geçirmek ve işletmek için el koyan tekelci kapitalizmdir. Newroz ezilen halklara ve uluslara, emperyalist işgalcilere ve onların işbirlikçilerine karşı sosyal, siyasal kurtuluş ve sosyalizm için mücadele çağrısıdır.

Demirci Kawa’nın halkların evlatlarının beynini yiyerek yaşayabilen zalim Dehak’a karşı kuşandığı cesaret ve gözü pekliği, halkının yaratıcılığıyla birleştirip bir balyoza dönüştürmesi ve artık her yerinden kirlilik akan bu sistemi halkın gücüyle yerle bir etmesi ve bu cesareti halkına taşımasıdır Newroz.

Dünyanın her yerinde ve Ortadoğu’da insanlığın tüm birikimlerinin, değerlerinin talan edildiği,yağmalandığı, dinci-silahlı örgütleri besleyerek eğiterek ve yetiştirerek, istediği biçimde kullandığı; çok uluslu şirketlerin petrol, doğal gaz ve madenlerin üzerine çöktüğü bir süreçte Kawa’nın mücadeleci yolu ezilen halklara ve uluslara yol gösteriyor.,

Göçmenlerin üzerinden devletlerin insan kaçakçılığı yaptığı, yaptırdığı ve kapitalist barbarların çıkarları için kendi burjuva hukuklarını yok saydıkları ve her türden haydutluğun başını çektikleri zamanları yaşamaktayız. Emperyalist haydutların ve barbarların güç mücadeleleri ve yerel çatışmalarla ezilen halkları iç savaşlar içerisinde yaşamaya mahkum ettiği zamanlarda kurtuluşun yolunu, mücadelenin ışığını devrimci Kawa gösteriyor. Ya barbarlık ya insanlığın açlık , salgınlar,yoksulluklar içerisinde yaşaması ya da emperyalist barbarlığa karşı mücadele ve sosyal kurtuluşun yolunu açarak paylaşımcı dayanışmacı ortaklaşmacı bir toplumsal düzen için mücadele yolu..

Suriye’de emperyalist barbarlığın talan politikası sürüyor. Petrol bölgelerine ABD ve işbirlikçileri el koydu. Vesayet savaşları sürüyor. İktidar savaş politikalarıyla savaşların parçası durumuna gelmiştir. Siyasi iktidar savaş politikalarından geri çekilmelidir. Bölge halklarının ve halkımızın savaş politikalarından bir çıkarı yoktur. TSK Birlikleri Suriye topraklarından çekilmelidir. Dinci-cihatçılarla ilişkiler kesilmelidir. Afganistan ve Ortadoğu’da ABD emperyalizminin beslediği dinci gericilik 11 eylül ile nasıl kendisine döndü ise, HTŞ ve benzeri dinci silahlı örgütler de güç çatışmasında her zaman saf değiştirir. Petrol ve silah ticaretinde emperyalist haydutlarla anlaşmalara yeltenmek ve çatışmalara girmek halklara can kaybı, acı, kan getirir. Halkların çıkarı, bölge halklarıyla barış politikası izlemektir.

Baharın müjdecisi ve halkların barış ve kardeşlik için ayağa kalktıkları Newroz, Ortadoğu, Kafkasya, Balkanlar ve Asya’da ve ülkemizde yaşayan Kürt, Türk, Arap, Sünni, Alevi, Hıristiyan her dinden, mezhepten, ulusal ya da etnik aidiyetten tüm bölge halklarının emperyalist haydutluğa ve halklara dayatılan savaş politikalarına karşı birlik, dayanışma ve mücadele günü olsun..Halklar bölgemizde barış istiyor,tarih boyunca savaşları,haydutluğu sömürüyü, ilhakçı, yağmacı egemenler yaptı. Gün Ortadoğu’da sosyal ve ulusal kurtuluşun gerçekleşmesi ve ilerlemesi için halkların birliği günüdür. Bu barbarlık mutlaka yenilecek ve zafer halkların olacaktır..

İktidarların her dönem zor politikalarına maruz kalan, temel hak ve özgürlükleri ayaklar altına alınan, yasal ve meşru kürt politikacılara uygulanan baskı, tutuklama, belediyelere kayyum politikaları, ötekileştirme, burjuva hukukunun askıya alındığı uygulamalar, ırkçı şöven kışkırtmalar tehlikeli ve halkların birlikte yaşama, barış politikalarını tesis etmede çaba ve azimlerini de kırmaya yöneliktir. Kürt sorununun temel hak ve özgürlükler temelinde barışçıl ve eşit hakların kullanımı ile çözümü bir zorunluluk durumuna gelmiştir. Ortadoğu’da emperyalist dayatma politikalarına karşı durmak, halkların ve ulusların haklarına saygı, içişlerine karışmama temelinde sağlanabilir. İnsanlığın tarihsel birikimi bunu göstermektedir. Ortadoğu halklarının kurtuluşunun yolu emperyalist haydutlara karşı birlik, dayanışma ve mücadeleden geçmektedir.

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ülkelerde yüzlerce insan hastalık nedeniyle yitirildi. Kapitalizmin doğayı, insanı hoyratça ve geleceği düşünmeksizin kullanıyor. Açlık, yoksulluk, yetersiz, sağlıksız beslenme; hava, toprak ve suyu kirletilmesi; yeni salgınlara karşı hazırlıksızlık ve önlemlerin alınmaması insanlığa karşı yıkıcı etkilerin ivmesini artırmaktadır. Ülkemizde ve diğer ülkelerde yaşananlara baktığımızda devletlerin salgın hastalıklara karşı acil önlemler ve eylem planlarının olmadığı bir kez daha açığa çıkmıştır. Neoliberal sağlık politikaları, kapitalizmin kar hırsıyla ticaretleştirdiği sağlık alanı, hastanelerimizin, hekimlerin, sağlık emekçilerinin ulaşamadığı ekipmanlar, haciz gelen hastanelerimiz kaygılarımızı artırıyor. Sağlık alanı ticari kar alanı olmaktan çıkarılmalı, sağlığa eşit erişim ücretsiz olarak sağlanmalıdır.

Kapitalist üretimin her alanda ulaştığı toplumsallık , üretici güçlerin ulaştığı gelişmeyle tekelci kapitalistlerin karlarına kar katıyor. Covid19 olsa da fabrikalarda, işletmelerde üretim sürüyor. Buna karşın, işçi ve emekçilerin yaşamlarının yoksulluğu, düşük ücretler, sosyal haklarda gerileme, servis, birçok işyerinde yemekhaneler, kreş-ana okulu yoksunluğu; ekonomik, mesleki ve siyasal örgütlenmelerine yönelik baskı, dağıtma politikaları ağırlaşıyor. Diğer yandan emekliler, emekli maaşı ihtiyaçlarına yetmediğinden çalışmak zorunda kalıyor; öğretmenler ve öğrencilerin evlerinde kalmaları, dışarı çıkmamaları isteniyor ama buna uygun sosyal mekanizmalar yok, oluşturulması da düşünülmüyor; parası olan hizmeti yine ayağına getirebiliyor. Sağlıklı yaşam ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak çürümüş kapitalist sitemin tıkanmışlığını dünya ve ülkemiz halkı bir kez daha görüyor.

Korono salgını toplumsal mücadeleleri de etkiledi; önlemler nedeniyle alanlara çıkamadığımız bu dönemde Newroz’u kutlamak, Kawa’nın meşalesini yüreklerden yüreklere taşıyacak etkinlikleri evimizde, balkonlarımızda yapma-yaşatma günlerindeyiz

Bu koşullarda Newroz, savaşın, sömürünün, eşitsizliklere, haksızlıklara, adaletsizliğe,hukuksuzluğa ve insanlık için çekilen tüm sınırların kaldırılması ve insanca yaşam koşularını istemektir..Zamanın Newrozu emperyalizme, kapitalizme karşı bağımsızlık demokrasi ve sosyalizm için mücadele çağrısıdır.

Newroz dünya halklarının kapitalist virüslerden ve emperyalist haydutlardan, onların yetiştirmesi-beslemesi İslamcı-dinci silahlı kafa kesen insanlık düşmanlarından, faşist burjuva diktatörlüklerden kurtulması mücadelesidir. Yeter ki Kawa’nın iyiyi, haklı olanı ve aydınlığı temsil eden meşalesini yükseklerde tutalım, söndürmeyelim..O meşale, dünya halklarını ve Ortadoğu halklarını aydınlatmaya devam etsin, dayanışma, paylaşım, barış getirsin.
Nevruz kutlu olsun.
Newroz Piroz Be!

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.