Mart 2020 archive

Covıd-19 salgınına karşı alınması gereken önlemlere ilişkin DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması

Covıd-19 salgınına karşı alınması gereken önlemlere ilişkin DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması Ülkemizi ve bütün dünyayı tehdit eden Covid-19 salgınına karşı etkin bir mücadele için alınan önlemlere ek olarak çalışma hayatına ilişkin aşağıdaki tedbirlerin de hayata geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışma hayatında alınacak bu tedbirler hem salgının yayılmasını engellemek hem de …

Continue reading

Yaşamın kaynağı toplum sağlığıdır,halkın talepleri yaşamsaldır. Halkın talepleri gerçekleştirilmelidir.

Tüm dünyada küresel salgın halini alan ve ülkemizde varlığı 11 Marttan bu yana görülmeye başlanan Koronavirüs (Covid-19) salgını karşısında siyasi iktidar yetersiz kalmış, salgına karşı acil önlemler alınmamıştır. Siyasi iktidarın açıklamalarında çalışanların hakları, kadınlar ve yoksullarla ile ilgili bir önlem bulunmuyor. Fabrikalarda, işletmelerde ve işyerlerinde işçiler, emekçiler toplu olarak çalışmaya devam etmektedir. Fabrika ve işletmeler …

Continue reading

Newroz piroz be/Nevruz kutlu olsun!

Newroz geldi. Bu gün, doğadaki tüm canlıların hareketliliğinin ivme kazandığı, kışın soğukları geride bıraktığı, doğanın uyanışının, yeniden canlanışının, baharın muştulandığı, gündüz ile gecenin eşitlendiği gün.. Newroz geldi, ezilen halkların zalim DEHAK’ın kimliğinde ezenlere karşı siyasi ve sosyal mücadelelerini yükselttikleri simge gün.. MÖ 612’de, Mezopotamya’da Asur’lu Dehak isimli zalim bir hükümdar vardı. Dehak bir kayanın başında …

Continue reading

İzmir TABİP Odası, İzmir Barosu, KESK İzmir Şubeleri, DİSK Ege Bölge Temsilciliği ve TMMOB İzmir İl Koordinasyon kurulu ‘Salgına karşı acil eylem planı çağrısı’ yaptı.

İzmir TABİP Odası, İzmir Barosu, KESK İzmir Şubeleri, DİSK Ege Bölge Temsilciliği ve TMMOB İzmir İl Koordinasyon kurulu açıklama yaptı, siyasi iktidara 11 maddelik acil eylem planı çağrısında bulundu. Açıklama şöyle, “Artık bir kitle imha silahı gibi işlev gören koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Dünya genelinde farklı ülkelerde yaşananlara baktığımızda konunun belirsizliğini koruduğunu …

Continue reading

Hak ve dayanışma örgütleri cezaevlerinde koronovirüs salgını ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını istedi

Korona Virüs Salgını ve Cezaevleri ile ilgili İHD İzmir Şubesi’nde açıklama yapıldı. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İzmir Şubesi, Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi, Ege-Tuhayder,Türkiye İnsan Hakları Vakfı İzmir Temsilciliği, İnsan Hakları Gündemi Derneği,İmece-Der,Hak İnsiyatifi temsilcileri katıldı. Hak ve dayanışma örgütleri adına açıklamayı İHD İzmir Şube Başkanı Zafer İncin okudu. “31 …

Continue reading

Ölüm orucundaki Mustafa Koçak’a işkence iddiası..İşkence insanlık suçudur. Bağımsız hekimler muayene etmelidir.

İHD İzmir Şubesi’nde, Şakran Kapalı Cezaevinde kalan Mustafa Koçak’ın ölüm orucunun 254.gününde yaşadığı insanlık dışı uygulamalarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Açıklamaya İHD İzmir Şubesi, TİHV İzmir Temsilciliği, İnsan Hakları Gündemi Derneği ile İmece Dostluk Dayanışma Derneği temsilcileri destek verdi. Basına yapılan bilgilendirmeyi Av.Nergiz Tuba Aslan yaptı. Bilgilendirme Mustafa Kocak’ın vekaletli avukatı Ezgi Çağlar’ın videoyla kayıt altına …

Continue reading

14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle hekimler, hemşireler, diş hekimleri, ebeler, eczacılar, laborantlar, radyoloji teknisyenleri, fizyoterapistler, diyetisyenler, sağlık teknisyenleri, sağlık memurları, psikologlar, biyologlar, paramedikler, hastabakıcılar, taşeron sağlık işçisi dostlarımız, arkadaşlarımız. Her tür sağlık hizmeti aldığımızda bizden bulaşabilecek hastalıklarda risk grupları arasında ilk sırada yer alan; kendi özlük hakları, çalışma koşullarının ağırlığına karşın sağlık hizmeti sunarken günlük …

Continue reading

Urfa, Diyarbakır, Şırnak, Van ve Batman’da Avukatların gözaltına alınmasını avukat örgütleri protesto etti.

Urfa merkezli başlatılan operasyon kapsamında avukatların gözaltına alınması İzmir’de avukat örgütleri tarafından protesto edildi.. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Demokrasi İçin Hukukçular, Çağdaş Avukatlar Grubu, Katılımcı Avukatlar Grubu, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu, Sosyal Hukuk’tan avukatlar Adliye Binası kapısında açıklama yaparak, avukatların gözaltına alınmasını protesto etti. İHD ve İmece-Der temsilcileri de açıklamaya katılarak dayanışma …

Continue reading

Urla ve Çeşme bölgesindeki sözde kamulaştırma kararnamesi bölgenin çitlerle çevrilerek kamuya kapatılması ve emekçilerin, üreticilerin ve yöre halkının doğadan ve denizden yararlanamamasıdır. Cumhurbaşkanlığı’nın kararnamesinin iptali için dava açıldı.

İzmir’den çeşitli meslek örgütü ve yurttaşlar. Çeşme-Urla bölgesindeki turizm amaçlı “acele kamulaştırma” kararnamesinin iptali için dava açtı. Çeşme ve Urla Turizm Bölgesinin Genişletilmesine ve genişletilerek sözde kamulaştırma adına özelleştirilmesine ve özelleştirilen bölgenin deniz tarafı dahil kamuya kapatılması kararnamesine itiraz edildi Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali için dava açıldı. TMMOB İzmir İKK, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, EGEÇEP …

Continue reading

WORKERS OF SF TRADE AND KALE PRATT&WHITNEY ARE NOT ALONE!

WORKERS OF SF TRADE AND KALE PRATT&WHITNEY ARE NOT ALONE! Four woman workers of the SF Trade Textile Plant have been picketing at the entrance of the Gaziemir Free Zone for 143 days for being involved in union activities. The unionization of workers in the Kale Pratt&Whitney Aero Engine Industries, a joint venture between the …

Continue reading