Foça Gölyüzüne dökülen cüruflar yaşamı tehdit ediyor. Yöre halkı, çevre ve demokratik kitle örgütleri cüruf alanının kapatılamasını istedi. Yöre halkından toplanan ikibinin üzerindeki dilekçeler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına verildi.Duyun sesimizi zehir dağları istemiyoruz!

Foça Gölyüzü’ne 2011 yılından bu yana dökülen demir çelik işletmelerinin cüruflarının yöre halkının sağlığını, can ve mal güvenliğini tehdit eder duruma gelmesine ve ‘Biyo Kütle Tesisleri’ kurulmasına karşı çıkan yöre halkı, çevre ve demokratik kitle örgütleri ‘Cürüf Alanının’ kapatılması ve biyokütle tesisi kurulmasına karşı eski Sümerbank önünde açıklama yaptı.

Açıklamadan sonra yöre halkından ikibinin üzerindeki yuttaşın ve çevre ve demokratik kitle örgütlerinin ‘Curuf Alanının’ kapatılması için verdikleri dilekçeler İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına verildi.

Kurumlar adına açıklamayı Yeni Foça Forum Sözcüsü Ezgi Levent yaptı. Açıklama şöyle;

“1980 yılından 2011 senesine kadar otuz bir yıl boyunca demir çelik işletmelerinin kendi alanlarında depoladıkları cüruflar, 2011’de geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar ile Foça Gölyüzü’ne dökülmeye başlandı. Bu Sulak orman alanı ‘Cüruf Depolama Alanı’ olarak belirlendi. Danıştay’ın vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararına rağmen ruhsatsız olarak çalışmaya devam eden bu alan tehlike saçıyor.

Bir sene içerisinde bölgede defalarca yangın çıkmıştır. Bu yangınlar çevrede yaşayan bizleri tedirgin etmektedir. En son geçtiğimiz haftalarda arka arkaya çıkan yangınlar, bu kapalı saha içerisinde neler oluyor, başka hangi atıklar da depolanıp, yakılıyor sorusunu düşündürmektedir. Bölgemizde ruhsatsız çalışan ve yaşamımızı tehlikeye sokan ‘Cüruf Depolama Alanı’ kapatılmadığı sürece, bir defa iptal edilen ve ikinci davası süren ‘Biyokütle Tesisleri’ de kurulmak istenecektir.

Foça bir turizm kentidir ve sanayiden bu kadar zarar görmesinin hiçbir açıklaması olamaz, cüruf alanı yaşam alanınızın bir parçası olmamalıdır. İstihap haddini çoktan doldurmuş, milyarlarca tonu barındıran cüruf depolama alanında artık daha fazla cürufa yer kalmamıştır. Yaşam alanlarımızın korunması yerel yönetimlerin sorumluluğundadır. Sağlığımızı hiçe saymalarını kabul etmiyoruz. Geçmişte alınan bu kararın düzeltilmesi yeni Büyükşehir Belediye Meclisinden acil talebimizdir.

Bizler Foça’da yaşayanlar ve sivil toplum kuruluşları olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis kararıyla kurulacak olan, Aliağa Çevre Komisyonu’nu desteklemekteyiz. Bölgemizdeki sorunlara çözüm bulmak için atılan bu adım yaşam alanlarımız için çok umut vericidir. Bu duyarlılığın ‘Cüruf Alanı’ndan başlamasını talep ediyoruz ve CÜRUF ALANI’NIN KAPATILMASINI İSTİYORUZ.

Topladığımız imzaları teslim edecek ve sürecin takipçisi olacağız. Her koşulda yaşam alanlarımızı savunacak ve mücadeleye devam edeceğiz

Yenifoça Forum–Foça Forum–Foça Barış Kadınları–Foçep, Foça’ya Sahip Çıkıyoruz Platformu – Foça Türk Kadınlar Birliği, Foça Kent Konseyi Birliği – Foça Add – Foça Yelken Ve İhtisas Kulübü, TMMOB İzmir İKK – İnsan Hakları Derneği – Egeçep – DİSK Ege Bölge Temsilciliği, KESK İzmir Şubeleri Platformu – İzmir Halkevleri – 10 Ekim Derneği, Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi – İmece Dostluk Ve Dayanışma Derneği, İzmir Müzisyenler Derneği ”

GÖLYÜZÜ CÜRUF ALANINA HAYIR
ARTIK SESİMİZİ DUYUN !
Demir çelik fabrikaları ve termik santral cüruflarının depolanması için, zeytinlikler ve çam ormanları ile çevrili aynı zamanda yörenin su kaynağı olan Foça Kozbeyli köyü Gölyüzü mevkii seçilmişti.
Bilimsel raporların tahrip edilerek, ölçek planlarının değiştirilerek depolama izni verilen alan; şu anda plastik, kağıt, ağır sanayi, termik santral atıklarının yanı sıra niteliği belli olmayan tonlarca tehlikeli atığın biriktirildiği bir çöplüğe dönmüş durumdadır. Atıklar, çevredeki dağların boyutlarına erişmiş, sık sık bu atıklardan kaynaklı yangınlar meydana gelmeye başlamıştır. Şu ana kadar yangınların ormana sıçrayıp, büyük bir felakete dönüşmemesi tam bir mucizedir.
Bölge için tehdit oluşturan bu alanı kapatmak yerine, tam tersi cüruf alanının üstüne atıkları yakmak için yeni tesisler yapılmaya çalışılmaktadır. Gelinen noktada, artık bölgede bir kamyon atık daha alacak alan kalmamıştır. Sağlığımızı ve doğal yaşamı tehdit eden bu alanın derhal kapatılarak ıslah çalışmaları başlatılması gerekmektedir. Biz, aşağıda imzaları olan kişi, kurum ve sivil toplum kuruluşları gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.
YENİFOÇA FORUM – FOÇA FORUM – FOÇA BARIŞ KADINLARI – FOÇEP
FOÇAYA SAHİP ÇIKIYORUZ PLATFORMU – FOÇA TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ
FOÇA KENT KONSEYİ BİRLİĞİ –- FOÇA ADD – FOÇA YELKEN VE İHTİSAS KLÜBÜ
TMMOB İZMİR İKK – İNSAN HAKLARI DERNEĞİ – EGEÇEP – DİSK EGE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
İZMİR KESK ŞUBELERİ PLATFORMU – İZMİR HALK EVLERİ – 10 EKİM DERNEĞİ
DOĞAL VE KÜRTÜREL YAŞAM GİRİŞİMİ – İMECE DOSTLUK VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
İZMİR MÜZİSYENLER DERNEĞİ

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.