Aralık 2019 archive

Yeni yılınız kutlu olsun; barış sevgi dayanışma paylaşma ortaklaşma güçlensin..

Kanal İstanbul bir kent suçudur.Coğrafi, ekolojik, ekonomik, sosyolojik, kentsel, kültürel, yani yaşamsal bir yıkım ve bir eko- kırım projesi olan Kanal İstanbul projesi iptal edilmelidir!

Kanal İstanbul projesi ÇED raporuna karşı İzmir’de de TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu çağrısıyla itiraz dilekçeleri verildi. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu,Kanal İstanbul’un kent suçu olduğunu ifade ederek, projenin iptali için yetkililere çağrıda bulundu İtiraz süresi 2 Ocak 2020 tarihinde dolacak olan ÇED Raporuna karşı İzmirli’ler de TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun çağrısıyla itirazlarını yükselttiler. …

Continue reading

Sekiz yıl önce, 34 can bombalanarak öldürüldü. Hiç kimse yargılanmadı, ceza almadı..Ama öldürülenlerin yakınları yargılandı..Burjuva hukuku egemenlerin silahlı güçlerine değil işçilere,emekçilere, kürtlere, kapitalist düzenin muhaliflerine uygulanıyor, burjuva devlet uygulaması bile değil..burjuva hukuk ve adalet bile yok..umutsuzluk yok..bir gün emekçiler iktidar olacak..

Roboski Katliamı’nın 8. yılında Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Melih Yalçın yaptı.Yalçın açıklamasında; “Bütün soruşturmalar kapatıldı. Katliama ilişkin Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve daha sonra Genelkurmay Askeri Savcılığına gönderilen dosya hakkında takipsizlik kararı verildi. Anayasa Mahkemesine taşınan …

Continue reading

‘Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yasası’ teklifi hukuk dışı, yurttaşlar arasında ayrımcılık, eşitsizlik, insan onuru ve çalışma hakkı konularında anti-demokratik faşist bir uygulamadır. Derhal durdurulmalıdır.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ‘Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Hükümlerinin Yeniden Düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi’ konusunda bir basın açıklaması yaptı ve İzmir milletvekillerine mektup gönderdi. Yetkili makamların talimatıyla yapılan soruşturmalar AYM tarafından iptal edilmişti. Siyasi iktidarın yeni bir manevrası ile ‘Torba Yasa’ içerisinde bulunan ‘Güvenlik Soruşturmaları- Arşiv Araştırma Yasası’ TBMM de komisyondan geçti ve …

Continue reading

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak çağrımız ve dileğimiz, sadece kayyum uygulamaları ile sınırlı olmayacak bir şekilde, ülkedeki bütün antidemokratik uygulama ve kararlara karşı birleşik bir mücadele cephesi’nin kurulması, toplumsal muhalefetin rejimin faşizan tutumuna karşı mücadele etme yolunu seçmesidir.

Cumhuriyet Halk Partili Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un Fetö örgütü suçlamasıyla tutuklanması ve kayyum atanması ve anti-demokratik uygulamalara karşı İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Disk Ege Bölge Temsilciliği’nde bir basın toplantısı düzenledi. Basın açıklamasında Disk, Kesk, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, siyasi parti ve kitle örgütü temsilcileri katıldı. Basın açıklaması öncesinde …

Continue reading

Kadınlar üzerindeki zor politikalarına son

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu’nun, İzmir Kadın Platformu ile Kıbrıs Şehitleri caddesi Halk Bankası önünde düzenlemek istedikleri basın açıklaması güvenlik güçlerince engellendi. Platform üyeleri 15 Aralık 2019 pazar günü yapılan #LasTesis dansı sonrasında 25 kadının göz altına alınmasını, suçlu gösterilmeye çalışılmasını kınamak amacıyla basın açıklaması yapmak istemişlerdi. Engelleme üzerine aynı yerde, güvenlik güçlerinin yoğun ablukasını ve …

Continue reading

Kent suçu olan Gökdelen projesi iptal edilmelidir..

İzmir kent merkezine yapılması planlanan ve geçmiş Konak Belediyesi yönetimi tarafından ruhsatlandırılan kent suçu kapsamındaki gökdelen için Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, yaptığı açıklamada “Tartışmalı gökdelen projesinin Kadifekale başta olmak üzere kent siluetini bozacağının ve hukuki süreçlerin tüketilmediğinin anlaşılması üzerine, ruhsatın iptali için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Konak Belediyemiz ile eşgüdüm içinde hareket ediyoruz” bilgisini paylaştı. Umudumuz …

Continue reading

Erdal Eren

  Erdal Eren Şebinkarahisar’da 25 Eylül 1964 tarihinde öğretmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.  Şebinkarahisar Halkevi’nde siyasete ilgi duymaya başladı, Erdalın ailesi bir süre sonra Ankara’ya taşındı. Erdal burada Ankara Yapı Meslek Lisesi’sinde okudu. ANOD (Ankara Orta Öğrenimliler Derneği)  ve YDGD (Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği) ne  üye oldu. Türkiye Devrimci Komünist Partisi gençlik örgütü …

Continue reading

İzmir- Uzundere’de kaçak moloz dökülen alanda asbest lifleri bulundu. Halkın sağlığı akciğer rahatsızlıkları ve kanser tehdidi altında..

Uzundere’de Asbest Tehlikesini konu alan İzmir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi basın toplantısı İzmir Tabip Odası Konferans Salonunda yapıldı. Basın açıklamasının açılış konuşmasını İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. M.Lütfi Çamlı yaptı. Çamlı, asbestin kansorejen bir madde olduğu, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan bina yıkımlarında, tadilatlarda ve kaçak moloz alanlarında asbest içeren hafriyatın işçi ve …

Continue reading

Temel hak ve özgürlükler için mücadele etmeliyiz..

Türkiye halkı;temel hak ve özgürlükleri mutlaka kazanacak. Faşizm yenilecek, halkın çocukları fabrikalarda,tarlalarda,okullarda, tüm iş yerlerinde örgütlü, yaşanabilir bir ücretle çalışacak, parasız sağlık, konut ve ulaşım hakkı; güvenceli bir işi olacak, halkın oğulları ve kızları haksız savaşlarda ölmeyecek, halklar kardeşçe tüm demokratik haklarını kullanarak,paylaşımcı, dayanışmacı, sosyal bir düzende, insanca yaşayacak..halkımızdin ve inanç özgürlüğünü yaşayacak.. İşte o …

Continue reading